Topics

[SPAM] Wandystan: Naród liczy powierzchnię Ludowej Ojczyzny


Helmut Walterycz
 

On 16.10.2013 23:13, Eutanazy Karakachanow �redni wrote:
Wypierdalaďż˝!

Potrzebujďż˝ pomocy w liczeniu:P

Dla ka�dego koloru - regionu opieraj�c si� na tej przer�bce mapy tow. Radzieckiego
http://oi42.tinypic.com/330e35c.jpg

Ile b�dzie "kwadrat�w":
a/ ca�kowicie l�dowych
b/l�dowo-morskich
c/ca�kowicie morskich

+ te same liczby dla Anhaltu
Do tego si� nie do�o�y�em, ale doda�em opisy Precelii, Khandii i Perunary.


Mzee Uume Ivoka
 

Dzię-ku-je-my!


2013/10/22 Senior <llll@...>

 

On 16.10.2013 23:13, Eutanazy Karakachanow Średni wrote:
Wypierdalać!

Potrzebuję pomocy w liczeniu:P

Dla każdego koloru - regionu opierając się na tej przeróbce mapy tow. Radzieckiego
http://oi42.tinypic.com/330e35c.jpg

Ile będzie "kwadratów":
a/ całkowicie lądowych
b/lądowo-morskich
c/całkowicie morskich

+ te same liczby dla Anhaltu
Do tego się nie dołożyłem, ale dodałem opisy Precelii, Khandii i Perunary.