locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Max Zwell #bierut #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Max Zwell #wandealudu

By Max Zwell

#wandealudu - W Bułgarii jest miasto które się nazywa Kazanłyk. Jaka to jest piękna nazwa! #realnieistnieje