locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Helmut Walterycz #bierut #wandystan


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Helmut Walterycz #wandystan

By Helmut Walterycz

#wandystan - Mieszkańcy Nowobananopesztu i dziennikarze wandejscy serdecznie pozdrawiają prasę dreamlandzką!