locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Helmut Walterycz #bierut #wandystan


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>