locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Prezerwatyw Tradycja Radziecki #bierut #wandystan


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Prezerwatyw Tradycja Radziecki #wandystan

By Prezerwatyw Tradycja Radziecki

#wandystan - ma problemy techniczne z kompem oimw