Urbi und Gorbi


Halabanacha
 

Siostry, bracia i osoby krewne drugiego stopnia linii bocznej w Wandzie,

oto Duch Świecki wskazał wiernym zebranym na dzisiejszym konklawe swoje
nowe miejsce zamieszkania. Z całego serca Wam wandosławię i witam Was ciule
jako der neue Papst.

W erze postmirkonacyjnej, gdy niektórzy w mikroświecie zadają sobie pytanie
„Czy żyjemy w dniach ostatnich?”, rola Świeckiego Kościoła Wandejskiego
musi być jeszcze bardziej przewodnia niż dotychczas. Musimy zajrzeć wgłąb
naszych Pism Świeckich i zastanowić się, co my – wierni w Wandzie – możemy
zrobić, by nieść nadziei krużganek tam, gdzie pojawia się strach przed
wizją końca mikroświata. Pomyślmy również w naszych medytacjach o miejscach
i ludach, do jakich Nauki Wandowe jeszcze nie dotarły. W szczególności
myślę tutaj o targanej zamachami stanu Éboli, którą jeszcze jako Jezus
Ipanienko zwiedzałem, ale nie tylko. Wanda objawia się w każdej wandnej
rzeczy – pamiętajmy o tym, gdziekolwiek i jakkolwiek działamy w tej czy
innej mikronacji. Gdzie wandnie czynimy, tam dajemy świadectwo o Kościele
Naszym Świeckim.

Kochani, kochane, kochanx,

Niechaj Duch Świecki doda nam wszystkim rozumu i godności człowieka, byśmy
doznali świeckiego oświecenia w tych kwestiach. Ja zaś proszę Ducha
Świeckiego o wszelką inspirację w ciężkiej pracy papsta.

Wasz,
Tirana Specjal


--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar