Wandea Ludu - Socjalewangelizacja #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Socjalewangelizacja

By Ola Kaarina Isadora Chojnacka

mój zbawiciel, on bardzo kocha mnie, ja nie wiem, czemu, miłością darzy mnie, on mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce, bedę będę mieszkała razem z Towarzyszem myyym