Topics

Wandea Ludu - Щандица - вандни спосоъб пісаня в јеўзику лудобим #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Щандица - вандни спосоъб пісаня в јеўзику лудобим

By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Науковци Лудовего Університету Щандэјскєго скупєні в Катедръе Конлангістикі ім. Лудвіка Заменхофа працујоў над реформоў ортографічноў, ктоъра ма на целу застоўпєнє пісма монархофашистовскєго – пісмем лудовим. Нінєјши артикулъ зосталъ напісани експерименталноў версјоў новего алфабету.


[1] Сьвєцкі Давкінс вишедлъ на поле і до колъхозьніка вивръещалъ: [2] «Кажди плъоъд мнєј єст чловєкєм ніж дорослъа сьвіня!» [3] Вєлкоў то виволъалъо схізмеў в обозє сьвінь [4] Звлъаща те млъодше остро сєў вкурвілъи пороъвнанєм до лудзьі. [I Mchs, 1-4]


Редакцја чека на коментаръе чителнікоъв!


Alojzy Pupka
 

Щандица - вандни спосоъб пісаня в јеўзику лудобим
By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
Взьоўлъем і скомцьалъем.

--
з соцјалістичним поздровєнєм
пплък Алојзи Пупка
http://wandystan.eu/B51

«Глъоъвнего зьроъдлъа злъа належи дошуківать сєў
в лібералізацјі поглоўдоъв і становіск односьнє шерегу
важних справ. І то злъо мусіми викоръеніть од подстав.»
– Енвер Хожа на 4. пленум КЦ АПП


Tow. Radziecki
 

Czołem Ipanienko i Pupka,

Щандица - вандни спосоъб пісаня в јеўзику лудобим
By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
Взьоўлъем і скомцьалъем.
Баѓↁzо fајиЎ тэи шаиↁэјѕкі аlfаъэт ムレ乇 フム woレ乇 アo 乙o刀gリム刀丂ズu

--
☭ የፕዪ