Topics

locked Wandea Ludu - Inżynierowie WKTiR pozdrawiają Dreamland! #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Inżynierowie WKTiR pozdrawiają Dreamland!

By Max Zwell

Specjalnie dla niezwykle uprzejmych i pełnych otwartości, a także pozbawionych stereotypów Ludzi Z Którymi Wandystan Musi Współpracować I Już inzynierowie WKTiR założyli wandejskie stroje ludowe.

opis obrazka

Odśpiewano też naprędce skomponowaną pieśń:

Dupa obrobiona lepsza niż stara pomada

Choć gdy jednostronnie to niezbyt jest rada

Zawsze, hops-hops, można poudawać

Że jak otwarcie gardza to tylko deszczyk pada!

Hops-sa!

:::*