Wandea Ludu - L'Osservatore Genossiano: bulla Schöne neue Welt #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

W dniu dzisiejszym Ojciec Świecki Raul Urban III na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej w Baszcie Radagasta ogłosił przygotowywaną już od jakiegoś czasu bullę, zatytułowaną Schöne neue Welt. Nowa bulla dotyczy wyznaczenia podziału terytorialnego Kościoła Świeckiego, a także powołania nowego wandykopatu.

W skrócie - wyznaczono trzy archiwandezje - Wandowice (Sarmacja), GWS (Wandystan i Wirtuazja) oraz Karnowice (Bialenia). Ponadto powołano trzy protonaty personalne, czyli jednostki niższego rzędu, ale nadal podlegające bezpośrednio pod Ojca Świeckiego - protonat Ekorzyna (dla Dreamlandu), protonat Krasnodarska (dla Nordaty) i Nowego Brzegu (dla Leocji).

Nie wszystkie jednak jednostki zostały "obsadzone". Podczas gdy archiksięciem Genosse-Wanda-Stadt został Alojzy Pupka, a archiksienią Karnowic - Ālija awdżat Akrypa, to w Wandowicach na razie mamy wakat, a archiwandezję w opiekę objął tymczasowo sam Ojciec Świecki. Podobnie jeden wakat pozostawiono wśród protonatów personalnych - Ekorzyn na razie pozostanie pod opieką archiksięcia Pupki. Pozostałe protonaty personalne objęli: protonka Ola Karina Isadora Chojnacka (Krasnodarsk) oraz proton Marceli Baldachim Khand (Nowy Brzeg).

dla L'Osservatore Genossiano - madam Ichnik