Topics

Wandea Ludu - Our Sound 2020 w Księstwie Sarmacji #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Our Sound 2020 w Księstwie Sarmacji

By Krzysztof Hans

Dwunasta edycja Our Sound Song Contest i debiutująca I edycja Junior Our Sound Contest ruszają!

Oba wydarzenia odbędą się w drugiej połowie 2020 roku kolejno w Eldoracie i Grodzisku na terenie Księstwa Sarmacji czyli zwycięzcy XI edycji Our Sound Song Contest.

Poniżej informacje o konkursie:

[quote]Regulamin Główny Our Sound Song Contest i Junior Our Sound Song Contest

Art. 1 [Ogólne] Międzymikronacyjny Konkurs Muzyczny Our Sound (dalej "Konkurs") jest konkursem apolitycznym, mający na celu zjednoczenie mikronacji poprzez muzykę.

Art. 2 [Terminy i organizacja] 1. Edycje obu Konkursów odbywają się co rok, z możliwym przesunięciem o pół roku.

 1. O zbliżającym się konkursie w miejscach publicznych Mikronacji informują Członkowie Komisji Naczelnej Władze chętnej do udziału Mikronacji powinni zgłosić swój kraj do Przewodniczącego Komisji Naczelnej.

 2. Organizowaniem danej edycji Konkursu zajmują się Członkowie Komisji Naczelnej (dalej "Organizatorzy").

 3. Komisja Naczelna jest powoływanym przez zwycięską w poprzedniej edycji mikronacje organem mającym za zadanie organizacje i prowadzenie bieżącej edycji Konkursu. Jej liczebność może być jedno lub wielo osobowa.

 4. Komisja Naczelna stała składa się z maksymalnie pięciu osób - dyrektora konkursu (przewodniczącego Komisji Naczelnej - najbardziej wymaganej osoby do prowadzenia danej edycji konkursu), przedstawiciela mikronacji organizującej daną edycke konkursu (I vice-przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela regionu i miasta organizatorskiego (II vice-przewodniczącgo Komisji Naczelnej), przedstawiciela mediów oraz wyznaczonego członka pomocniczego.

 5. Najważniejszą osobą w kwestii konkursu jest jego dyrektor pełniący też role Producenta Wykonawczego i Przewodniczącego Komisji Naczelnej Koniursu - to on może też zastąpić cały skład komisji (przewodniczącego Komisji Naczelnej) gdy jest taka potrzeba.

 6. Skład Komisji Naczelnej jest poszerzany lub skracany na wniosek Dyrektora Konkursu lub jej członków.

 7. W razie organizacji dwóch lub więcej konkursów przez jedną mikronacje czas trwania jej Komisji Naczelnej ulega automatycznemu przedłużeniu.

 8. Zgłaszanie mikronacji do konkursu trwa do zakończenia określonego przez Organizatorów terminu.

 9. Każda Edycja Konkursu zawierać w sobie ma: - Preselekcje - Finał - Głosowanie - Przedstawienie wyników oraz zakończenie Edycji

 10. Kraj, który zwyciężył w głosowaniu, jest organizatorem następnej Edycji Konkursu.

 11. Skład Komisji Naczelnej jest zmienny co edycje lecz stały przez cały okres jej trwania.

Art. 3 [Preselekcje]

 1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować preselekcje do Konkursu, bądź powołać specjalną komisję do wyłonięcia utworu reprezentującego dany Kraj w danej Edycji Konkursu.

 2. Organizatorzy mają obowiązek nadzorować Preselekcje we wszystkich Krajach Uczestnikach, by nie doszło do naruszeń Regulaminu dlatego w zgłoszeniu musi znaleźć się link do preselekcji lub ogłoszenia utworu przez daną, startującą w konkursie mikronacje.

Art. 4 [Głosowanie]

 1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować zgodne z zasadami głosowanie na każdej Edycji Konkursu, a także przedstawić Organizatorom wyniki głosowania w Kraju według następującej punktacji:

X miejsce - 1 punkt IX miejsce - 2 punkty VIII miejsce - 3 punkty VII miejsce - 4 punkty VI miejsce - 5 punktów V miejsce - 6 punktów IV miejsce - 7 punktów III miejsce - 8 punktów II miejsce - 10 punktów I miejsce - 12 punktów

 1. Organizatorzy powinni przedstawić punktację od każdego Kraju we wszystkich Miejscach Publicznych Krajów Uczestników bądź na stronie głównej i/lub wyznaczonego forum organizującego państwa

Art. 5 [Utwory muzyczne] 1. Konkurs ma na celu wyłonięcie najpopularniejszego utworu muzycznego wśród mieszkańców v-świata. 2. Utwory muzyczne nie mogą przekraczać długości 5 minut. 3. Dopuszczalne są utwory zarówno autorskie (stworzone przez obywateli mikronacji) jak i te stworzone przez kogoś innego - także te znane z realnego radia i telewizji czy nośników muzycznych. 4. Język utworów jest dowolny a jedyne zastrzeżenie dotyczy tego by tekst utworu nie był kontrowersyjny. Za wysłany utwór odpowiada wysyłająca go mikronacja. 5. Dopuszcza się utwory instrumentalne jednak zaleca się by jednak były prezentowane z wokalem. 6. Wiek wokalisty i członków zespołu to 8 - 15 lat dla Junior Our Sound Song Contest i powyżej 16 lat dla dorosłego Our Sound Song Contest. 7. Określony wiek musi być ukończony w czasie nagrywania utworu. 8. Nie mogą być użyte piosenki z poprzednich edycji danego konkursu oraz piosenki z "dużego" Our Sound w jego dziecięcym odpowiedniku.

Art. 6 [Przepisy końcowe] 1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu. 3. Zmiany w regulaminie wchodzą z chwilą ich publikacji 4. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji. [/quote]

[quote]Regulamin 12 edycji Our Sound Song Contest Cytuję: Art. 1 [Ogólne] Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja] 1. Dwunasta edycja Konkursu Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a wrześniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Eldorat w Konsulacie Sclavinii na terenie Księstwa Sarmacji. 2. Początek 12 edycji Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku. 3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r. 3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji. 4. Konkurs odbędzie się na terenie Konsulatu Sclavinii. 5. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia. 6. Dyrektorem 12 edycji konkursu Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice. 7. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą: a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu - Krzysztof Hans b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu 8. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona. 9. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@... , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji 10. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail. 11. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek. 12. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe] 1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a jego edycje z chwilą publikacji. 3. Regulamin oraz zmiany w nim opublikowane będą w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.[/quote]

[quote]Regulamin 1 edycji edycji Junior Our Sound Song Contest Cytuję: Art. 1 [Ogólne] Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja] 1. Pierwsza edycja Konkursu Junior Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a grudniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w Książęcym Mieście Stołecznym Grodzisk w regionie Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji. 2. Początek 1 edycji Junior Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku. 3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r. 3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji. 4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji. 5. Miastem odbywania się konkursu jest Książęce Miasto Stołeczne Grodzisk zaś areną Stadion Narodowy Księstwa Sarmacji. 6. Dyrektorem 1 edycji konkursu Junior Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice. 7. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą: a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu - Krzysztof Hans b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu 8. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona. 9. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@... , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji 10. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail. 11. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to pięć miesięcy od dnia startu przyjmowania piosenek. 12. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe] 1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a edycje regulaminu w momencie ich publikacji. 3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji. [/quote]

[b]Terminarz[/b] [img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/xI671bK9.png[/img] [b]XII Our Sound Song Contest - Eldorat 2020[/b] 4 czerwca 2020 r. (od godz. 20:20 - to będzie godzina początku i końca poszczególnych etapów konkursu) - 4 sierpnia 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów 4 sierpnia 2020 r. - 28 września 2020 r. Głosowanie międzynarodowe 28 września 2020 r. - 4 października 2020 r. Publikacja wyników 4 października 2020 r. - 10 października 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników Dzień po publikacji wyników start wersji dziecięcej konkursu:

[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/NI91KpxA.png[/img] [b]I Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:[/b] 4 czerwca 2020 r. od godz. 20:20 (będzie to też godzina początku lub końca kolejnych etapów konkursu) - 4 października 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów 4 października 2020 r. - 29 listopada 2020 r. Głosowanie międzynarodowe 29 listopada 2020 r. - 4 grudnia 2020 r. Publikacja wyników 4 grudnia 2020 r. - 10 grudnia 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników wyników

Organizacja: [img]http://img.sarmacja.org/thumbs/640/32X8q846.png[/img] [b]XII Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:[/b] Nadawcy telewizyjni: RTS, Telewizja Korona Kraj organizujący: Księstwo Sarmacji Region organizujący: Konfederacja Sclavinii Miasto organizujące: Eldorat Miejsce wydarzenia: Arena Sclavinia [imghttps://i1.wp.com/rtis2010.weebly.com/uploads/4/7/2/1/4721746/8341398.jpg[/img] Informacje o obiekcie: [quote]Liczba miejsc - 45 tys. miejsc Liczba miejsc siedzących - 40 tys. miejsc Liczba miejsc stojących - brak Liczba miejsc dla niepełnosprawnych - 2 tys. miejsc Liczba miejsc dla VIP-ów - 3 tys. miejsc Liczba miejsc parkingowych ogółem - 50 tys. Najbliższa stacja kolejowa - 100 m Najbliższe lotnisko - 12 km Najbliższy przystanek komunikacji - 240 m[/quote] Ceremonia Otwarcia: Czerwony Dywan w pobliżu lokalnego Pałacu Kultury Scena: [img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Eurovision_2011_stage.jpg[/img] Executive Supervisor (organizator i producent wykonawczy konkursu) : Krzysztof Hans van der Ice Mail konkursowy: poland7@... Konkursowy numer GG: 7260161 Slogan: La Dolce Vita Wyjaśnienie sloganu: Slogan, hymn oraz piosenka dodatkowa mówią o radości, zabawie i cieszeniu się z życia. Hymn: After Dark - La Dolce Vita [url]https://www.youtube.com/watch?v=8AW72HhCPfI[/url] Dodatkowy utwór promocyjny: Golec uOrkiestra - Dzieje się [url]https://www.youtube.com/watch?v=BPs-yb_6dSo[/url] Prowadzący widowiska: Anastasiya Vinnikova + 3 prezenterki opisane przy Junior Our Sound Reporterki i prowadzące konferencje prasowe obu konkursów Our Sound: Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - te trzy ostatnie to wokalistki z zespołu 3+2 - pierwszego sarmackiego reprezentanta na Our Sound. Opening Act: Anastasiya Vinnikova - I love Sarmatia Interval Act: - Anastasia Vinnokova - Here we go for the gold - hymn i piosenka towarzysząca konkursowi - Zwycięska piosenka z XI edycji Our Sound od Incisive'a Dodatkowo z racji 10 lat Our Sound wystąpią także: - zespół 3+2 z piosenką "Far Away" (pierwszą w historii konkursu w barwach Sarmacji) i dodatkowym singlem "Butterfiles" - zespół Rammstein (reprezentacja RSiT - pierwszy gospodarza konkursu) z piosenką "Amerika" z I edycji i nowym singlem "Radio" - zespół Omega (pierwszy zwycięzca w historii Our Sound - reprezentacja Monarchii Austro-Węgier) z utworem "The Girl With The Pearl's Hair" (org. "Gyöngyhajú lány") Przedział wiekowy uczestników konkursu: 16+

[b] I Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:[/b] Nadawcy telewizyjni: RTS, Telewizja Korona Kraj organizujący: Księstwo Sarmacji Region organizujący: Starosarmacja Miasto organizujące: Grodzisk Miejsce wydarzenia: Stadion Narodowy z możliwą zmianą na Arenę Książęcą: [img]https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:National_Stadium_Warsaw_aerial_view_2.jpg[/img] [img]https://ebilet-media.azureedge.net/media/24867/hala-fot-archiwum-um-gliwice-michaa-buksa450.jpg[/img] Ceremonia Otwarcia: RTS Studio [img]https://www.conferencepoland.pl/pictures/244/medium/1375090493.jpg[/img] Scena: [img]https://i1.wp.com/eurowizja.org/wp-content/uploads/2019/09/71260432_1402200546609038_8313838129819680768_n.jpg[/img] Executive Supervisor (organizator i producent wykonawczy konkursu) : Krzysztof Hans van der Ice Mail konkursowy: poland7@... Konkursowy numer GG: 7260161 Slogan: Ding-a-Dong Hymn: Matthias Stigl - Ding a Dong [url]https://youtu.be/uek6OmipOBY[/url] BeFour - Ding a Dong: [url]https://www.youtube.com/watch?v=wqNfm7m8zRU[/url] Wyjaśnienie sloganu: Slogan i utwór to w tym przypadku sygnał do zrobienia czegoś nowego nawet w trudnej chwili. Dodatkowy utwór promocyjny: Anna Stadling - Nu är jag ung: [url]https://www.youtube.com/watch?v=CGKYfFPj-MY[/url] [url]https://www.youtube.com/watch?v=P0YCl2oD9rk[/url] Prowadzące widowiska - prezenterki Telewizji Korona: Aleksandra Jasnewska [img]https://i.imgur.com/583lKS2.jpg[/img] Tamara Starska: [img]https://i.imgur.com/sZ1qQTM.jpg[/img] Edyta Głębka: [img]https://i.imgur.com/nivkWMl.jpg[/img] Opening Act: Hymn konkursu w wersji Matthiasa Stigla Interval Act: - Hymn konkursu w wersji zespołu BeFour - Piosenki "Prawie My" i "Empires" Alicji Szemplińskiej - Kilka dodatkowych niespodzianek Przedział wiekowy uczestników konkursu: 9-15 lat