Wandea Ludu - Po ile bochenek chleba? #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Po ile bochenek chleba?

By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Po ile bochenek chleba?

Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, 2020


Walka jest lepsza niż wymarcie

Transformując mikroświat

Potrzebne jest twoje wsparcie

Rewolucja wymaga twojego udziału

To pierwsza strona nowego rozdziału

Społeczeństwa bez klasowości

Takie które daje według możliwości

Każdemu według potrzeb. I już nie będzie trzeba

Pytać na straganie - Po ile bochenek chleba?