Topics

Wandea Ludu - Rybų Žuzų ekskūrsijas zagraničnas #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Rybų Žuzų ekskūrsijas zagraničnas

By Jezus Ipanienko

Ostatnią časą člankai krakoziaškų Rybų Žuzų izrobilai ekskūrsijas zagraničnas u Austriję-Vęgrų naisporas ježeras – Balatonas. Jakas rybębranijas bylū natenčas, rėlacjonujū našas Wandas-Tassas korespondėntas Gražynas Baltūmadžiaras.

To ne pstrongas.

Celas vypravas Rybų Žuzų bylū narodovas rybas Austriję-Vęgrų – Pstrongas Rakuškas. Marcas je miėšancas kai každys Pstrongas Rakuškas majū rybas tarlas, a na dnų ježeras odpočyvajai. Takas sytuacijas označajū, iže rybas ne podšapluskajū do pšynentas vysoką, a niską. Znajū každys žmogus, iže harašą rybępšynentą niską je gumas račkas, a naiharašą je račkas iz glovas čarnas.

Rybębranijas

Najvekšas problėmas vypravas Rybų Žuzų bylū pokryvas lodovas iv Balatonų. Gražynas Baltūmadžiaras rėlacjonujū iže jegas džiuras ipšebičias lodovas pokryvas mialū rozmiaras šestias-diesetas cėntymetrai. Innai Žmogai mialū podobnas problėmas.