Topics

Wandea Ludu - Wyniki wyborów #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Wyniki wyborów

By Polyna V.

Ludowa Komisja Wyborcza

Po przeliczeniu głosów w urnach, podajemy wyniki wyborów na Trybuna Ludowego odbywających się 31 marca-1 kwietnia 2018 do publicznej wiadomości:


Do głosowania uprawnionych było 7 osób. Oddano 6 głosów. Oznacza to, że frekwencja wyniosła 85,71%.


Oddano:

  • za Wziernikiem V − 5 głosów,
  • za Jezusem Ipanienką − 1 głos.

Oznacza to, że Trybunem Ludowym wybrany został tow. Wziernik V.

Wypierdalać!