Topics

Wandystan: Boją się nas :


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,
Saturday, December 11, 2004, you wrote:

k> Oto lista komentarzy :
k>[...]
k> Khand


Dedykuj� g�owom Dreamlandu, Scholandii itd. wygenerowany losowo ni�ej
cytat, bo c� wi�cej mo�na napisa�...

***
Marcusler

Kury wam szcza� prowadza�, nie polityk� robi�. - J�zef Pi�sudski


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., MarcusleR <marcusler@t...> wrote:
Hello khandkruper,
Saturday, December 11, 2004, you wrote:

k> Oto lista komentarzy :
k>[...]
k> Khand


Dedykuję głowom Dreamlandu, Scholandii itd. wygenerowany losowo
niżej
cytat, bo cóż więcej można napisać...
Moze to :
New within the last seven days:
Sarmacja: [Members:5 Messages:612]
Scholandia: [7/109]
Dreamland: [0/32]
Wandystan: [13/120]