Topics

Wandystan: Nadanie tytułów społecznych


Mirth <Mirthandil@...>
 

khandkruper napisa�e�(a�),


k> 1) tow. Tomaszowi Marcuslerowi Goli�skiemu
k> 2) tow. Micha�owi Sobczakowi
k> 3) tow. Krzysztofowi Szczuckiemu
k> 4) tow. Vhrisowi Khazarowi

k> Gratulujemy! I zyczymy dalszych sukcesow.
k> Jednoczesnie Was Wszystkich
k> zach�camy do aktywnosci w Mandragoracie.

Ja gratuluj� r�wnie� i wzywam do wype�nienia 2000%
procent grudniowej normy na cze�� Wiosny Wirtualnego
�wiata - Naszych Ukochanych Mandragor�w.


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Ja gratuluj� r�wnie� i wzywam do wype�nienia 2000%
procent grudniowej normy na cze�� Wiosny Wirtualnego
�wiata - Naszych Ukochanych Mandragor�w.
Bardzo dzi�kuj� jako jeden z wyr�nionych. Deklaruj� 3000% normy!

Krzysztof Szczucki