Topics

Wandystan: O reformę Churału Ludowego


Helmut Walterycz
 

W dniu 22.03.2014 21:29, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Czołem Wandystan!

Wszystkich zainteresowanych informuję, że w Wandei Ludu można
przeczytać moją pracę postulującą reformę Churału Ludowego, sięgającą
jednocześnie do pewnych dawnych rozwiązań

http://wandea.wandystan.eu/2533

Praca jest jednocześnie apelem do debaty nad przedstawioną propozycją.
Jako główne miejsce debaty wskazany jest wątek na Gierku
(http://skok.wandystan.eu/index.php?s=gierek&w=99), dokąd wszystkich
serdecznie zapraszam. Oczywiście - jeżeli ktoś preferuje - swój
komentarz można wrzucić do Wandei Ludu, bądź napisać tutaj, na LDMW -
będę obserwował przekazywał istotne propozycje z pozostałych kanałów
komunikacji do tamtego wątku.

Niech żyje rewolucja! Naprzód, niech przeszłość będzie akuszerką przyszłości!
I co dalej?

Sr.