Topics

Wandystan: Pierwszy tytuł prasowy


Mirth <Mirthandil@...>
 

Mandragor napisa�e�(a�),
MS> Informuj� uprzejmie, �e powsta� pierwszy
MS> wandyjski tytu� prasowy- Rude Prawo. Pismo b�dzie
MS> organem wandyjskich srodowisk
MS> lewicowo-rewolucyjnych.

Bardzo �adne oraz interesuj�ce.


I tytuďż˝ taki, teďż˝.


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu