Topics

Wandystan: Plan prac


Lord Wander
 

From: "khandkruper"Myslalem na stworzenie w ciagu najblizszego czasu
1) strony www panstwa
2) formularzu zapisu mieszkancow i umieszczenie danych w bazie mysql

W dalszym czasie :
3) mapy i bazy terenow...
4) systemu gospodarczego

Potrzbne sa ustawy :
1) mowiaca o wydatkach. Powiedzmy emitujemy 200.000 engelsow. Ale
mowimy :
mandragorzy zarabiaja po 100 en / miesi�c
dekameronowie po 75 en/miesiac
prezydent wandystany 75 en/miesiac
pozostali urzednicy (kwiatoni chura�u ludowego, komisarze ludowi) np
po 30 en/miesia
��cznie wydatki na pensje : 200 + 150 + 150 + 100(np) = 600 en/miesiac
Wydatki na zapomogi dla nowych mieszkanc�w ... bo powinny byc
szczegolnie jak ruszy system gospodarczy coby zachecic do zapisywania
sie okreslone
i to platne przez Komisarza Ludowego Finansow - ze skarbu
(odpowiedniego konta)
Natomiast inne wydatki wymagaly by albo ustawy albo byly wydatkami
biezacymi i limit miesieczny wydatkow biezacych bylby okreslony i tak
na konto prezydenta wandystany wplywalo by z banku co miesiac np po
500 engelsow - ktore bez ustawy - tylko zwyklym rozporzadzeniem moglby
wydac.
Bo w Sarmacji jest tak ze w zasadzie finansy publiczne sa niejawne. Ja
np. dawalem kase na sport po grosze jak dla panstwa bo po 200-300 lt -
ale moglem - gdybym chcial - "wyprac" niezlďż˝ kasďż˝...
Tak byc nie moze.

Co sadzicie?

********************

Uwa�am �e Chura� powinien uchwali� ustaw� o finansach publicznych, kt�ra
b�dzie regulowa� kwestie gospodarki finansowej tak, by by�y one jawne. Nadto
uwa�am, �e Prezydent powinien mie� obowi�zek przedstawiania czego� na wz�r
bud�etu- planu wydatk�w, zatwierdzanego kadencyjnie przez Chura�, kt�ry
oczywi�cie m�g�by by� zmieniany w razie potrzeby. Ale jawno�� finans�w jest
absolutnie konieczna.

Co do strony internetowej- poniewa� mamy bank, gdy tylko b�dzie ona gotowa
nale�y og�osi� niepodleg�o��. Z tego, co m�wi� Ja�nie Mandragor Jutrzenki
wynika, �e strona powinna by� gotowa do 10 grudnia i tego dnia mo�na
oficjalnie og�osi� nasze istnienie. System gospodarczy mo�e by� budowany ju�
w trakcie funkcjonowania pa�stwa- wiem, �e Ja�nie Mandragor Jutrzenki mia�
jaki� pomys� na t� realizacj�, a Dekameron Wszechjutrzni mo�liwo�ci i
umiej�tno�ci.

Z pewno�ci� po og�oszeniu niepodleg�o�ci ruszy� musi promocja- to zadanie
b�dzie r�wnie pilne, koordynacj� dzia�a� w tym zakresie wezm� na siebie
osobi�cie.

pozdrawiam w Wandzie,

MANDRAGOR SOCJOGRAMU
Michaďż˝ Winnicki-Konieczny


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )