Topics

Wandystan: Re: Netykieta


Mirth <Mirthandil@...>
 

khandkruper napisa�e�(a�),k> Mysle ze nie ma jednak co szlec - jak w KS - slowem slowo "dupa"
k> dopuszczalne bedzie a i mocniejsze cos - chyba nie urazi naszych uszu
k> jesli bedzie uzyte w odpowiednim kontekscie.

Bezwzgl�dnie nie mo�emy powt�rzy� b��d�w i wypacze�
sarmackiego systemu.

Absurdem jest stosowanie 'prewencyjnej' moderacji za
korzystanie z wulgaryzm�w w neutralnym kontek�cie.

Lista dyskusyjna proletariackiego pa�stwa to nie
bur�uazyjny salon!

Kiedy scholandzkie tanki �cina�y k�osy sarmackiego
zbo�a tow. Wanda nie powiedzia�: "Ojczyzna nasza
znalaz�a si� nad przepa�ci�', tylko: 'O, kurwa!'.

Naturalnie nie ma nic z�ego w kulturze j�zyka.
Nadu�ywaj�cy wyraz�w z ni�szej p�ki powinien si�
spodziewa� konsekwencji w postaci okre�lonego
wizerunku swojej osoby. Mieszka�cy Wandystanu
szczeg�lnie wra�liwi na tym punkcie mog� zwyczajnie
nie czyta� post�w pisanych przez wulgarnych cham�w.


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Mirth <Mirthandil@p...> wrote:
khandkruper napisałeś(aś),k> Mysle ze nie ma jednak co szlec - jak w KS - slowem slowo "dupa"
k> dopuszczalne bedzie a i mocniejsze cos - chyba nie urazi naszych
uszu
k> jesli bedzie uzyte w odpowiednim kontekscie.

Bezwzględnie nie możemy powtórzyć błędów i wypaczeń
sarmackiego systemu.

Absurdem jest stosowanie 'prewencyjnej' moderacji za
korzystanie z wulgaryzmów w neutralnym kontekście.

Lista dyskusyjna proletariackiego państwa to nie
burżuazyjny salon!

Kiedy scholandzkie tanki ścinały kłosy sarmackiego
zboża tow. Wanda nie powiedział: "Ojczyzna nasza
znalazła się nad przepaścią', tylko: 'O, kurwa!'.

Naturalnie nie ma nic złego w kulturze języka.
Nadużywający wyrazów z niższej półki powinien się
spodziewać konsekwencji w postaci określonego
wizerunku swojej osoby. Mieszkańcy Wandystanu
szczególnie wrażliwi na tym punkcie mogą zwyczajnie
nie czytać postów pisanych przez wulgarnych chamów.
Tak. Mysle ze granice wolnosc - a one zawsze beda okresli juz Chural
Ludowy demokratycznie wybrany. Ja jestem za granicami takimi jak
okreslil to Mirth - czyli bardzo szerokimi - ale sa sytuacje - kiedy -
owszem nie PREWENCYJNIE - ale wogole - jednak wypowiedz na liscie
bedzie mogla byc penalizowana (np. nawolanie do popelnienia
przestepstwa, oszustwo [w znaczeniu okreslonym przez k.k.])
Ale jesli chodzi o "kurwy" i "dupy" to sam wolalbym ich slyszec
nieduzo - a jesli to w uzasadnionych przypadkach (sam na LDKS - uzylem
wyrazu na k...") ale to jak ujal tow. Mirth ocena zalezy od osoby
piszacej - jednym slowem nie chce narzucac mojego poczucia smaku
innym.

Khand

Khand