Topics

Wandystan: Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...


Krzysiek <krzyss86@...>
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@...>
To: <wandystan@...>
Sent: Wednesday, December 08, 2004 11:14 PM
Subject: Wandystan: Re: Odpowiedďż˝ na zapotrzebowanie na miasta...

Ka�dy prowokator, kt�ry odwa�y si� podnie�� r�k� na w�adze ludow�,
mo�e by� pewien, �e mu t� r�k�, w�adza ludowa odr�bie! W interesie
klasy robotniczej! W interesie ch�opstwa pracuj�cego i inteligencji!

Pieknie towarzyszu ! :D
Przypomina mi sie Wanda w czterdziestym dziewiatym

**************

A nie w 56?

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicy


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., "Krzysiek" <krzyss86@w...> wrote:
Pieknie towarzyszu ! :D
Przypomina mi sie Wanda w czterdziestym dziewiatym

**************

A nie w 56?
Nie.W 56-tym tow. Gomułka jedynie cytował wystapienie Wandy z 49-go.

Khand


Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: khandkruper [mailto:khand@...]
Sent: Thursday, December 09, 2004 10:44 AM
To: wandystan@...
Subject: Wandystan: Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

--- In wandystan@..., "Krzysiek" <krzyss86@w...> wrote:
Pieknie towarzyszu ! :D
Przypomina mi sie Wanda w czterdziestym dziewiatym
**************
A nie w 56?
Nie.W 56-tym tow. Gomułka jedynie cytował wystapienie Wandy z 49-go.
Nie, nie, nie... W 56 cytował Tow. Cyrankiewicz ;).
--
Tow. Michał Sobczak
Komisarz Winnicy
ramzes@...
gg:3186643
ICQ:331193240


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Michał Sobczak <ramzes@m...> wrote:
-----Original Message-----
From: khandkruper [mailto:khand@t...]
Sent: Thursday, December 09, 2004 10:44 AM
To: wandystan@...
Subject: Wandystan: Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

--- In wandystan@..., "Krzysiek" <krzyss86@w...>
wrote:
Pieknie towarzyszu ! :D
Przypomina mi sie Wanda w czterdziestym dziewiatym
**************
A nie w 56?
Nie.W 56-tym tow. Gomułka jedynie cytował wystapienie Wandy z
49-go.

Nie, nie, nie... W 56 cytował Tow. Cyrankiewicz ;).
Nie interesuje sie rewizjonistami :) Wiec moglem sie pomyslic...
Khand