Topics

Wandystan: Re: OT :)


Mirth <Mirthandil@...>
 

khandkruper napisa�e�(a�),k> A jest nas narazie niewielu! Porownujesz z Sarmacja. Porownaj z
k> pozostalymi dwoma mocarstwami!


Nale�y pisa� 'tak zwanymi mocarstwami'. :-)

Nie ma �adnych trzech pot�g i kto jak kto, ale
awangarda proletariatu powinna o tym pami�ta�. ;-)

Ten ca�y imperialistyczny be�kot, aneksje
nieistniej�cych, albo skompromitowanych pa�stw i tak
dalej, przypomina jedynie pr�enie mi�ni przez
niepe�nosprawne krasnoludki.
--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu