Topics

Wandystan: Re: Umowa o stosunkach dyplomatycznych z Natanią


Lord Wander
 

From: "khandkruper"

Tow. Mandragorze - bardzo dobry krok - ja tylko w kwestii formalnej -
Prezydent PODPISUJE UMOWďż˝ - i to mialo miejsce. Natomiast umowy
miedzynarodowe RATYFIKUJE zgodnie z konstytucjďż˝ Churaďż˝ Ludowy. Zatem
kazda podpisana umowa musi byďż˝ jeszcze ratyfikowana przez Churaďż˝.
Prosze o zarzadzenie glosowania w tej kwestii.

**********

Uops.

Fakt.

Nie dopatrzy�em. Prosze o wybaczenie, by� �rodek nocy.

Zarz�dzam zatem g�osowanie, i g�osuj� za.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )