Topics

Wandystan: Systemowe zakładanie partii


Lord Wander
 

From: "khandkruper"http://work.only.pl/cintra/index.php?co=cin_zappar

Zapraszam!
Wype�ni�em wniosek rejestracyjny Wandejskiej Socjalistycznej Partii
Jedno�ci.

Partia ma wspania�ego, pi�knego cz�onka.

Zapraszam kolejnych ch�tnych do zg�aszania si� pod m�j adres.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )