Topics

Wandystan: Umowa o stosunkach dyplomatycznych z Natanią


gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: "Mandragor Socjogramu" <sami-hypia@...>


Niniejszym ratyfikuj� Umow� o nawi�zaniu stosunk�w >dyplomatycznych z Natani�. Wyra�am zadowolenie, �e >ten dzielny kraj jako pierwszy uzna� nasz� >niepodleg�o��. Mam nadziej�, �e nasza wsp�praca >b�dzie efektywna i trwa�a
VIVAT NATANIA!!!
VIVAT WANDYSTAN!!!

gloniasz, dzielny obywatel----------------------------------------------------------------------
Startuj z INTERIA.PL!!! >>> http://link.interia.pl/f1837