Topics

Wandystan: wandystan.eu nie dziala


Bruthus Perun
 

Szkoda, miałem ochotę się napić i potestować nowe osiągnięcia techniczne. Ale co się odwlecze to będzie okazja do kolejnej wódki. W ogóle mam wrażenie, może mylne, bo LDMW mi się czasem trafia, że Towarzyszki w ogóle nie piją wódy i nie pozdrawiają się tradycyjnym Wypierdalać (WPRD to sobie mogą alrajńscy nastoletni uchodźcy wykrzykiwać).

-- 
dekameron Anarchia Napalm Perun


W dniu 26 lutego 2014 14:10 użytkownik PTR <ksiestwo.sarmacji@...> napisał:

Jakby kogoś interesowała informacja czemu domena
wandystan.eu chwilowo nie działa, to spieszę z
wyjaśnieniem. Otóż niezawodny mandragor Pupka,  gwarant i
dzierzyciel systemów nie zaopiekował się sprawą
przedłużenia/zmiany serwera (pomimo że stosowna zbiórka
publiczna z pominięciem podatków i rejestracji była
zwyczajowo przeprowadzona), w związku z czym chwilowo nas
odcięto.

Nie ma powodu do paniki, SAL zabezpiecza granice, SB pilnuje
porządku a Prezydent dalej urzęduje.  Carry on, folks.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku wandystan.eu nie działa pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12932&p=129920#p129920.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wandystan/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wandystan/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    wandystan-digest@...
    wandystan-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    wandystan-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/Helmut Walterycz
 

W dniu 26.02.2014 23:16, Perun pisze:
Szkoda, mia�em ochot� si� napi� i potestowa� nowe osi�gni�cia techniczne. Ale co si� odwlecze to b�dzie okazja do kolejnej w�dki. W og�le mam wra�enie, mo�e mylne, bo LDMW mi si� czasem trafia, �e Towarzyszki w og�le nie pij� w�dy i nie pozdrawiaj� si� tradycyjnym Wypierdala� (WPRD to sobie mog� alraj�scy nastoletni uchod�cy wykrzykiwa�).

Wandystan ostatnimi czasy dopad�a multikanaloza i szum informacyjny. Wydzia� Kontroli Prasy i Widowisk Politechniki Precelkhandzkiej, poza zmian� rodzaju bojowo�ci tow. Radzieckiej, nie stwierdza negatywnych zmian i trend�w ideologicznych.

Wypierdalaďż˝!
--
Zoidberg Cedenbaďż˝


Tow. Radziecki
 

Czołem Cedenbal!

Wandystan ostatnimi czasy dopadła multikanaloza i szum informacyjny.
Żeby to chociaż był szum. Generalnie bardziej cisza informacyjna. A co
do multikanalozy - nie powiedziałbym, żeby to czemukolwiek
przeszkadzało. Nie ma tych kanałów aż tak dużo - LDMW, Bierut, Wandea
i Gierek... Chyba tyle.

Wydział Kontroli Prasy i Widowisk Politechniki Precelkhandzkiej,
poza zmianą rodzaju bojowości tow. Radzieckiej, nie stwierdza
negatywnych zmian i trendów ideologicznych.
A coś się zmieniło? Poza tym ta zmiana była negatywna? No nie wiem...

--
☭ PTR


Bruthus Perun
 

Siostry!

Ostatnio jak wchodziłem na stronę MW (przed chwilowym zniknięciem) była jakaś dziwna i nowoczesna. I jakieś kanały dodatkowe były. Teraz tego nie widzę. Czyżby jakiś atak jądrowy zmiótł nowe budownictwo i infrastrukturę informacyjną?

Wypierdalać!

-- 
ANP


W dniu 12 marca 2014 22:07 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...> napisał:

Czołem Cedenbal!

> Wandystan ostatnimi czasy dopadła multikanaloza i szum informacyjny.

Żeby to chociaż był szum. Generalnie bardziej cisza informacyjna. A co
do multikanalozy - nie powiedziałbym, żeby to czemukolwiek
przeszkadzało. Nie ma tych kanałów aż tak dużo - LDMW, Bierut, Wandea
i Gierek... Chyba tyle.

> Wydział Kontroli Prasy i Widowisk Politechniki Precelkhandzkiej,
> poza zmianą rodzaju bojowości tow. Radzieckiej, nie stwierdza
> negatywnych zmian i trendów ideologicznych.

A coś się zmieniło? Poza tym ta zmiana była negatywna? No nie wiem...

--
☭ PTR


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wandystan/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wandystan/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    wandystan-digest@...
    wandystan-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    wandystan-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/