Topics

Wandystan: WKML: R. Luksemburg "Possybylizm i oportunizm"

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Niniejszym otwieram Wieczorowe Kursy Marksizma-Leninizma, jako próbę
zainicjowania lektury i dyskusji nad realnymi (choć nie tylko)
tekstami rewolucyjnymi.
Ciekawe, czy nobody gives a fuck, czy nikt nie ma czasu, czy wszyscy w
ciupie siedzą...

--
☭ PTR

Alojzy Pupka
 

W dniu 12 lutego 2014 18:11 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> napisał:

nikt nie ma czasu
Ja w dyskusji wezmę udział jak nabiorę odrobinę powietrza
w płuca, to jest w łykęd. Przerwa międzysemestralna najbar-
dziej stresogennym momentem w kalendarzu studenta.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP