Topics

Wandystan: Wydatki Wandystanu


Tow. Radziecki
 

Czołem MAP!

> Zwracam się z uprzejmą prośbą o krótkie przedstawienie
> wydatków Mandragoratu Wandystanu oraz bolączek związanych
> z finansowaniem działań lokalnej wspólnoty.
> Chciałbym poznać sytuację finansową Waszego Samorządu i
> usłyszeć o problemach dotyczących Waszego budżetu.
>
> Serdecznie dziękuję za współpracę i łączę wyrazy
> szacunku,

Rozpocząłem juz zbieranie danych,  z radością się nimi podzielę z Towarzyszem Kanclerzem kiedy raport będzie gotowy.

--
PTR