Topics

Wankonst i inaktpra.


Mirth <Mirthandil@...>
 

Chwilowo nie korzystam z komunikator�w, wi�c gdyby
jaka� ateistyczna dusza podes�a�a mi na adres
meilowy konstytucjďż˝ Wandystanu i wszystkie inne
ewentualne akty prawne to moja wdzi�czno�� mog�aby
wreszcie wygrzeba� si� spod sterty zb�dnych
uprzejmo�ci i wyj�� z szuflady.

--
��cz�c przer�ne wyrazy,
Mirth