Wniosek o nadanie obywatelstwa


Torkan Ingawaar
 

Towarzyszko Cenzorko,

na podstawie art. 2. Ustawy o obywatelstwie z dnia 6 czerwca anno wandini 2015 oraz wyraźnej zachęty tow. Alojzego Pupki wyrażonej kanałami prywatnymi dziś w godzinach późnonocnych, ja, Torkan Ingawaar, legitymujący się paszportem nr B0801, niniejszym składam wniosek o powtórne nadanie obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu, które uprzednio utraciłem na mocy postanowienia cenzorki nr 13 z dnia 25 stycznia 2016 w skutek zrzeczenia się go, celem podjęcia aktywności politycznej w krajach monarchofaszystowskich.


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Wniosek przyjęty.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson/B0044


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 13.01.2020 o 10:18, Torkan Ingawaar pisze:
Towarzyszko Cenzorko,
na podstawie art. 2. Ustawy o obywatelstwie z dnia 6 czerwca anno wandini 2015 oraz wyraźnej zachęty tow. Alojzego Pupki wyrażonej kanałami prywatnymi dziś w godzinach późnonocnych, ja, Torkan Ingawaar, legitymujący się paszportem nr B0801, niniejszym składam wniosek o powtórne nadanie obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu, które uprzednio utraciłem na mocy postanowienia cenzorki nr 13 z dnia 25 stycznia 2016 w skutek zrzeczenia się go, celem podjęcia aktywności politycznej w krajach monarchofaszystowskich.
Wilkommen zurück!

Mam nadzieję, że to w celu podjęcia jakiejś faktycznej aktywności, a nie jedynie w celu słupienia.

--
Paulina Laura Emilia