Topics

Wniosek o obywatelstwo


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

Sk�adam wniosek o przyznanie mi obywatelstwa Mandragoratu
Wandystanu.
Argumentuje to tym, �e chc�.

I przy okazji wyskoczy� m�j ulubiony cytat ;d


***
Marcusler

Krzy�e w �yciu pe�ni� podobn� rol� jak krzy�yki w muzyce: podwy�szaj�. - Ludwig van Beethoven