Topics

Zgłoszenie kandydatury


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

W imieniu swoim i w�asnym zg�aszam siebie - Tomasza Goli�skiego do
startu w wyborach na urz�d Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.


***
Marcusler

By� kompozytorem i nie by� muzykiem to tragedia. Oznacza, �e jest si� geniuszem bez talentu. - Nadia Boulanger