Topics

Zgłoszenie kandydatury


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello ,

W imieniu swoim i Ligi Obrony Komunizmu zg�aszam swoj� kandydatur�
w wyborach na urz�d Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.


***
Marcusler

Prawo Murphy'ego potwierdza siďż˝ w najgorszej chwili. - Prawo Lanninga