Topics

Żółta Armia :D


a_medyceusz@...
 

Proponuj utworzenie Wanadaskich Si Zbrojnych lub tej Armii:D Mog sie
tym zaj potrzebuje chtnych do wojowania za nasz now wolno :D
Zapraszam kontakt na gg.1508895 mio bedzie przyjmowana znajomo html-u
bd innych pierduek tego typu :D

Pozdrawiam Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., a_medyceusz@o... wrote:
Proponuję utworzenie Wanadańskich Sił Zbrojnych lub Żółtej Armii:D
Mogę sie
tym zająć potrzebuje chętnych do wojowania za naszą nową wolność :D
Zapraszam kontakt na gg.1508895 miło bedzie przyjmowana znajomość
html-u
bądź innych pierdułek tego typu :D

Pozdrawiam Arivio Medyceusz
dlaczego zolta?
posiadamy wykwalifikowane kadry SAL!
[tak mi sie przynajmniej wydaje]