Date   
Przekazanie poparcia w wyborach prezydenckich 5 messages By Polyna ·
Postanowienie Trybuna nr 49 o zarządzeniu wyborów 10 messages By Alojzy Pupka ·
Ostatni List Dalajwandy do Ojcoświeckistów 7 messages By Prezerwatyw Tradycja Radziecki ·
Wstępna lista wyborców 23 messages By Alojzy Pupka ·
[SPAM] Re: [SPAM] Re: [wandystan] Wandejski wariant Markdowna zarejestrowany w IANA 2 messages By Helmut Walterycz ·
[SPAM] Re: [wandystan] Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego By Helmut Walterycz ·
[SPAM] Re: [wandystan] Wandejski wariant Markdowna zarejestrowany w IANA 2 messages By Helmut Walterycz ·
Wandejski wariant Markdowna zarejestrowany w IANA 11 messages By Polyna ·
I ja też mogę zostać Pitagorasem, znaczy, Prezydentką 7 messages By Ola Kaarina Isadora Hughson ·
Postanowienie Trybuna nr 43 o ustaleniu listy wyborców 2 messages By Alojzy Pupka ·
NBN: komunikat okolicznościowy 5 messages By Helmut Walterycz ·
Komunikat Specjalny Radia Janusz 2 messages By Helmut Walterycz ·
KIEDY WYBORY OJEZU 8 messages By Ola Kaarina Isadora Hughson ·
Mój program (*.com, działający pod kontrolą SpartaDOS X) wyborczy. By Ola Kaarina Isadora Hughson ·
PTRezydent dla Wandystanu! 2 messages By Prezerwatyw Tradycja Radziecki ·
Wandea Ludu - Amoma Łej cz. 3, ostatnia #wandealudu By wandystan@wandystan.groups.io Integration ·
Wniosek o nadanie obywatelstwa 3 messages By Torkan Ingawaar ·
POSTANOWIENIE CENZORKI nr 33 O NADANIU OBYWATELSTWA (T. INGAWAAR) By Ola Kaarina Isadora Hughson ·
POSTANOWIENIE CENZORKI nr 34 O NADANIU OBYWATELSTWA (M. MICHAELUS) By Ola Kaarina Isadora Hughson ·
POSTANOWIENIE CENZORKI nr 32 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU 2 messages By Ola Kaarina Isadora Hughson ·
121 - 140 of 21897